Запояване на мед към стомана

Запояване на мед към стомана чрез изплзване на сребърен припой без обмазка и отделно флюс за сребърни припои

Bookmark the permalink.

Comments are closed.