Полезна информация за запояването като процес

Полезна информация за запояването като процес – техники, припои, методи, флюс http://en.wikipedia.org/wiki/Brazing

Bookmark the permalink.

Comments are closed.