медно-фосфорни припои със и без сребро

медно-фосфорни припои със и без сребро


Медно-фосфорните припои със  и без сребро най-често се използват при запояване на мед и медни сплави.

Когато се запоява мед към мед не се използва флюс, тъй като тези припои са самофлюсоващи се. Когато се запоява месинг или бронз се налага използването на подходящ флюс.

Тези припои са устойчиви на корозия. Детайли, запоени с тях не се препоръчва да се излагат на сярна среда.

Не трябва да се използват за запояване на черни стомани, сплави съдържащи никел или медно-никелови сплави, поради образуването на крехки интерметални фази.

Тези припои се предлагат във вид на пръчки, телове, пръстени, пасти, и прахове.

Припоите Ag5CuP и Ag15CuP също така се предлагат и във вид на ленти с различни размери.

Наименование Състав % Температура
на  топене
SOL — LIQ
Плътност Издръжливост на опън Стандарти за съответствие
 Ag  Cu P Sn  °C  g/cm³  kg/mm² ISO17672  EN1044 Характеристики
сребро – мед – фосфор
Ag2CuP 2 ост. 6,5 645-825 8,1 55 CuP279 CP105
Ag5CuP 5 ост. 6 645-815 8.5 55 CuP281 CP104
Ag10CuP 10 ост. 6 650-750 8.3 65
Ag15CuP 15 ост. 5 645-800 8.4 54 CuP284 CP102
Ag18CuP 18 ост. 7 645-645 8.4 50 CuP286 CP101
мед – фосфор
CuP6 ост. 6.3 710-890 8,1 56 CuP179 CP203
CuP7 ост. 7.3 710-820 8.1 58 CuP180 CP202
CuP8 ост. 7.8 710-770 8 60 CuP182 CP201
мед – фосфор – калай
CuP7Sn ост. 7 7 650-700 8 60 CuP386 CP302

Направи поръчка

* задължително поле

Comments are closed.