месингови припои

месингови припои


Месинговите припои се използват за запояване на стомани, чугуни, мед и медни сплави, никел и никелови сплави, а също и неръждаема стомана.

При спояването в оксидираща среда е необходимо използването на подходящ флюс.

Намират приложение в производството на тръбни конструкции (метални мебели, рамки на велосипеди, лири за бани), минни инструменти, отоплителни и охладителни системи и др.

Предлагат се в различни форми: пръчки, телове, ленти, пасти и прахове.

Наименование Състав % Температура
на  топене
SOL — LIQ
Плътност Издръжливост на опън Стандарти за съответствие
 Cu  Zn Ag Ni Mn Sn Si  °C  g/cm³  kg/mm² ISO17672  EN1044 Характеристики
 Основни месингови припои
Cu60Zn 60 ост.  –  –  – 0.3 875-895 8.4 40 Cu470a CU301
Cu59ZnSn 59 ост.  –  –  –  0.4 0.3 875-895 8.4 45 Cu470 CU302
Cu59ZnSnMn 59 ост.  – 0.7 0.7 0.4 0.3 870-890 8.4 45 Cu471 CU304
Cu59ZnAg 59 ост. 1  –  0.1 0.1 0.1 860-890 8.4 45  –  –
Месингови припои с никел
Cu48ZnNi10 48 ост. 10  –  – 0.3 890-920 8.7 54
Cu48ZnNi9Ag 48 ост. 1 9  – 0,2 890-920 8.7 54
Cu53ZnNi6 53 0ст.  – 6  –  – 0,2 900-920 8.5 49

Направи поръчка

* задължително поле

Comments are closed.