сребърни припои

сребърни припои


16870579_1_800x600Тези припои са подходящи за запояване на голямо разнообразие от метали и сплави: черни стомани, нераждаеми стомани, мед, месинг, никел, никелови сплави, твърди метали и др.

Някои от припоите съдържат калай. Той се добавя за намаляване температурата на топене.

Всички припои освен Ag40Cd и Ag21Cd не съдържат кадмий, не представляват опасност за здравето и са в съответствие с регулациите на RoHS.

Всички припои могат да бъдат произвеждани в разли форми: голи пръчки, обмазани пръчки, телове, ленти, пръстени, пасти, прахове.

Тези припои се характеризират с добро разливане, ковкост и якост.

При работа в кислородна среда е необходимо да се използва подходящ флюс.

Наименование Състав % Температура
на  топене
SOL — LIQ
Плътност Издръжливост на опън Стандарти за съответствие
 Ag  Cu Zn Sn Si Cd  °C  g/cm³  kg/mm² ISO17672  EN1044 Характеристики
 Сребро – Мед – Цинк – Калай
Ag25Sn 25 40 33 2 680-760 8.8 48 Ag125 AG108
Ag30Sn 30 36 32 2 665-7550 8.8 48 Ag130 AG107
Ag40Sn 40 30 28 2 650-710 9.1 44 Ag140 AG105
Ag45Sn 45 27 25.5 2.5 640-680 9.2 43 Ag145 AG104
Ag55Sn 55 21 22 2 630-660 9.4 44 Ag155 AG103
Ag60Sn 60 23 14 3 620-685 9.6 48 AG101
 Сребро – Мед – Цинк
Ag12 12 48 40  0.15 800-830 8.4 48 Ag212 AG207
Ag20 20 44 36  0.15 690-810 8.7 43 AG206
Ag30 30 38 32 680-765 8.9 50 Ag230 AG204
Ag40 40 30 30 660-720 9.1 46
Ag45 45 30 25 665-745 9.1 42 Ag245
Ag60 60 26 14 695-730 9.5 45 AG205
Ag65 65 20 15 670-720 9.6 41 Ag265
Ag74 74 18 8 740-780 9.8 41
Ag81 81 13 6 725-800 10 36
Ag83 83 15 2 780-830 10.2
 Сребро – Мед – Цинк – Кадмий
Ag40Cd 40 19 21 20 595-630 9.3 42 Ag340 AG304
Ag21Cd 21 35 27 17 620-730 8.7 42 AG308

Направи поръчка

* задължително поле

Comments are closed.