(02) 925 06 23
0888 223 139; 0888 630 809
office@gdem-bg.com

Новини - Полезно - общи сведения за операцията споявене

2013-03-29
Полезно:

Общи сведения за операцията спояване ( запояване, заваряване) с твърд припой при монатаж на термопомпи климатици,VRV,VRF и Мулти сплит системи.

Спояването (запояване) се осъществява при температура по-висока от 425°С, но по-ниска от температурата на топене на двата метала, което се води вече за заваряване на метали. Спойката става на повърхността на двата метала в следствие на адхезия (проникване) на припой в двете повърхности на нагрените медни тръби за запояване. Припоят навлиза и се разпределя в пролуките на съединението под действието на капилярните сили.

Не трябва да се бъркат спойките с мек и твърд припой. Съединенията с припой, който се топи под 425°С са спойки с мек припой. Калаен припой е такъв вид мек припой. Той не може да се използва за запояване на медни тръби при монтаж на климатици, термопомпи, VRV, VRF и Мулти сплит системи, но може да се използва при направата на ВиК инсталации от медни тръби. При нужда от запояване (спояване) на медни тръби, при ремонт и монтаж на климатици се използва твърд медно фосфорен припой.

За качествено свързване на двата метала, припоят трябва да се разпредели равномерно между двата метала и да ги "oмокри". Омокряното — това е явление, при което силите на привличане между молекулите на разтопения припой и молекулите на запояваният метал (медни тръби) са по силни, от вътрешните сили на привличане, между молекулите на самият припой.

Степента на омокряне е функция зависеща от процеса на спояване запояване (спояване): метал, припой и температура. Добро омокряне се получава само с чисти и не окислени повърхности.