Индукционно запояване на мед към месинг

Индукционно запояване на мед към месинг със сребърен припой