Запояване с обмазан сребърен припой

Идеално видео показващо техника на запояване със сребърен припой с обмазка