Алуминиеви припои

Тези припои са подходящи за запояване на алуминий и алуминиеви сплави при ниски температури.
С цинк-алуминиевите припои може да се запоява мед към алуминий , неръждаема стомана към алуминий, също така и месинг към алуминий.
Алуминиевите припои се предлагат в различни форми: пръчки, телове, пръстени, пасти, във вид на прах, обмазани с флюс пръчки, с флюсова сърцевина.

Наименование Състав % Интервал на топене SOL-LIQ Стандарт
Al Si Mgn Mn Zn °C ISO 17672 EN 1044 AWS A5.8

Алуминиеви припои

Al99,5 99,5 647-658   SG-Al99,5 (DIN 1732) 1050 (AWS A5.10)
Al995 FC 99,5 647-658   SG-Al99,5 (DIN 1732) 1050 (AWS A5.10)

Алуминиево-силициеви припои

AlSi5 Bal 5 575-630 Al 105 AL 101 4043 (AWS A5.10)
AlSi5 FC Bal 4 575-630 ~ Al 105 ~ AL 101 ~ 4043 (AWS A5.10)
AlSi12 Bal 12 575-585 Al 112 AL104 BAlSi-4

Цинково-алуминиеви припои

AlZn98 2 98 380-405
AlZn98 FC-NC 2 98 380-405
AlZn78 22 78 441-471
Don`t copy text!