Mесингов припой

Месинговите припои се използват за запояване на стомани, чугуни, мед и медни сплави, никел и никелови сплави, а също и неръждаема стомана.
При спояването в оксидираща среда е необходимо използването на подходящ флюс.
Намират приложение в производството на тръбни конструкции (метални мебели, рамки на велосипеди, лири за бани), минни инструменти, отоплителни и охладителни системи и др.
Предлагат се в различни форми: пръчки, телове, ленти, пасти и във вид на прах.

Mесингов припой

Don`t copy text!