Mесингови припои

Месинговите припои се използват за запояване на стомани, чугуни, мед и медни сплави, никел и никелови сплави, а също и неръждаема стомана.
При спояването в оксидираща среда е необходимо използването на подходящ флюс.
Намират приложение в производството на тръбни конструкции (метални мебели, рамки на велосипеди, лири за бани), минни инструменти, отоплителни и охладителни системи и др.
Предлагат се в различни форми: пръчки, телове, ленти, пасти и във вид на прах.

Наименование Състав % Интервал на топене SOL-LIQ Плътност Издръжливост на опън Стандарт
Cu Zn Ag Ni Mn Sn Si B Co P °C g/cm3 kg/mm2 ISO 17672 EN 1044 AWS A5.8

Месинги с общо предназначение

Cu60Zn 60 Bal 0,3 875-895 8,4 40 Cu 470a CU 301
Cu59ZnSn 59 Bal 0,4 0,3 875-895 8,4 45 Cu 470 CU 302 RBCuZn-A
Cu59ZnSnMn 59 Bal 0,7 0,4 0,3 870-890 8,4 45 ~ Cu 471 ~ CU 304 ~ RBCuZn-C
Cu59ZnAg 59 Bal 1 0,1 0,1 0,1 860-890 8,4 45
Cu48ZnNi10 48 Bal 10 0,3 890-920 8,7 54 Cu 773 CU 305 RBCuZn-D
Cu48ZnNi9Ag 48 Bal 1 9 0,2 890-920 8,7 54
Cu53ZnNi6 53 Bal 6 0,2 900-920 8,5 49

Медни припои за висока температура

Cu97Ni3B 97 3 0.03 1085-1100 Cu 186 CU 105
Cu87MnCo3 87 10 3 980-1030 8,7
Cu86MnNi2 86 2 12 960-990 8,8 Cu 595
Cu85MnNi3 85 3 12 960-990 8,8 Cu 595
Cu67MnNi9 67 9 24 950-955 8,2
Cu58ZnMnCo2 57,5 Bal 2 2 880-930 8,2
Cu55ZnMn4Ni6 55 Bal 6 4 0.3 880-920 8,9
CuMn38Ni9,5 52,2 9,5 38 880-925 7,7

Мед (furnace brazing)

OF-Cu 99,95 1085 8,9 Cu 102 CU 102 BCu-3
ETP-Cu 99,90 1085 8,9 Cu 110 CU 101 BCu-1b
DHP-Cu Bal. <0.07 1085 8,9 Cu 141 ~ CU 104 BCu-1
Don`t copy text!