0

Сребърен припой

Тези припои са подходящи за запояване на голямо разнообразие от метали и сплави: черни стомани, неръждаеми стомани, мед, месинг, никел, никелови сплави, твърди метали и др.

Някои от припоите съдържат калай. Той се добавя за намаляване температурата на топене.

Всички припои от тази група не съдържат кадмий, не представляват опасност за здравето и са в съответствие с регулациите на RoHS.

Може да се произведат в различни форми: голи пръчки, обмазани пръчки, телове, ленти, пръстени, пасти, във вид на прах.

Тези припои се характеризират с добро разливане, ковкост и якост.

При работа в кислородна среда е необходимо да се използва подходящ флюс за запояване.
magnifiercrosscross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram