Медно-фосфорни припои със и без сребро

Медно-фосфорните припои със и без сребро най-често се използват при запояване на мед и медни сплави.
Когато се запоява мед към мед не се използва флюс, тъй като тези припои са самофлюсоващи се. Когато се запоява месинг или бронз се налага използването на подходящ флюс.
Тези припои са устойчиви на корозия. Детайли, запоени с тях не се препоръчва да се излагат на сярна среда.
Не трябва да се използват за запояване на черни стомани, сплави съдържащи никел или медно-никелови сплави, поради образуването на крехки интерметални фази.
Тези припои се предлагат във вид на пръчки, телове, пръстени, пасти, и във вид на прах.
Припоите Ag5CuP и Ag15CuP също така се предлагат и във вид на ленти с различни размери.

Наименование Състав % Интервал на топене SOL-LIQ Точка на потичане Плътност Издръжливост на опън Стандарт
Ag Cu P Sn °C °C g/cm3 kg/mm2 ISO 17672 EN 1044 AWS A5.8

Медно-фосфорни припои

CuP5 Bal. 5 710-925 790 CuP 178
CuP6 Bal. 6,3 710-890 760 8,1 56 CuP 179 CP 203
CuP7 Bal. 7,3 710-820 730 8,1 58 CuP 180 CP 202 BCuP-2
CuP8 Bal. 7,8 710-770 720 8 60 CuP 182 CP 201

Медно-фосфорни припои с калай

CuP7Sn Bal. 7 7 650-700 700 8 60 CuP 386 CP 302 ~ BCuP-9

Медно-фосфорни припои със сребро

Ag0,4CuP 0.4 Bal. 6,6 650-810 750 8,2 58
Ag2CuP 2 Bal. 6,5 645-825 740 8,1 55 CuP 279 CP 105
Ag5CuP 5 Bal. 6 645-815 710 8,2 55 CuP 281 CP 104 BCuP-3
Ag6CuP 6 Bal. 7 643-813 720 8,3 55 CuP 283 BCuP-4
Ag10CuP 10 Bal. 6 650-750 720 8,3 65
Ag15CuP 15 Bal. 5 645-800 700 8,4 54 CuP 284 CP 102 BCuP-5
Ag18CuP 18 Bal. 7 645-645 650 8,4 50 CuP 286 CP 101
Don`t copy text!