0

Медно-фосфорен припой със и без сребро

Медно-фосфорен припой със и без сребро най-често се използва при запояване на мед и медни сплави.
Когато се запоява мед към мед не се използва флюс, тъй като тези припои са самофлюсоващи се. Когато се запоява месинг или бронз се налага използването на подходящ флюс за запояване.
Тези припои са устойчиви на корозия. Детайли, запоени с тях не се препоръчва да се излагат на сярна среда.
Не трябва да се използват за запояване на черни стомани, сплави съдържащи никел или медно-никелови сплави, поради образуването на крехки интерметални фази.
Тези припои се предлагат във вид на пръчки, телове, пръстени, пасти, и във вид на прах.
Припоите Ag5CuP и Ag15CuP също така се предлагат и във вид на ленти с различни размери.

magnifiercrosscross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram