Запояване на стомана към неръждаема стомана със сребърен припой

Запояване на стомана към неръждаема стомана чрез използване на обмазан сребърен припой